Ochrana osobných údajovOsobné údaje obsiahnuté v objednávkach realizovaných spoločnosťou TDS s.r.o. sú spracované v súlade s nariadením GDPR. V prípade záujmu o podrobnú informáciu o Vašich údajoch a forme ich spracovania prosím kontaktujte poverenú osobu na emailovej adrese GDPR@tds.sk.

Úplné znenie ochrany osobných údajov nájdete TU.


Personal data contained in order made by TDS s.r.o. are processed in accordance with the GDPR Regulation. For more information about your personal data and their processing, please contact our data protection officer at GDPR@tds.sk

Full version of privacy is HERE.