Blog / Rekuperácia
Čo je rekuperácia a všetko čo potrebujete vedieť

17.05.2024 13:08


Čo je rekuperácia a všetko čo potrebujete vedieť

Chceli by ste vedieť, čo je rekuperácia, aké sú jej výhody, ako funguje a aké typy poznáme? Prečítajte si náš článok a všetko sa dozviete.

Rekuperácia, nazývaná aj riadené vetranie s rekuperáciou tepla, je systém, ktorý umožňuje spätné získavanie tepla z vyfukovaného odpadového vzduchu. To znamená, že namiesto toho, aby sa teplý vzduch z interiéru vyfúkol von oknom bez úžitku, rekuperácia využije tento teplý vzduch na ohriatie čerstvého privádzaného vzduchu.


Tento proces prináša viacero benefitov

 • Úspora energie na vykurovanie: Rekuperácia dokáže znížiť spotrebu energie na vykurovanie, čím ušetríte peniaze a znížite emisie CO2.
 • Zdravé vnútorné prostredie: Rekuperácia neustále privádza do interiéru čerstvý filtrovaný vzduch, čím sa znižuje koncentrácia CO2, vlhkosti a škodlivých látok. To je obzvlášť dôležité v dnešných energeticky úsporných domoch, ktoré sú často vzduchotesné.
 • Tepelná pohoda: Rekuperácia pomáha udržiavať v interiéri stabilnú teplotu bez prievanu a teplotných výkyvov.
 • Zníženie hluku z exteriéru: Rekuperácia tlmí hluk z ulice, takže si môžete vychutnať pokojné prostredie aj v rušných lokalitách.


Ako funguje rekuperácia?

 1. Odsávanie odpadového vzduchu: Ventilátor v rekuperačnej jednotke odsáva odpadový vzduch z interiéru domu, zvyčajne z kuchyne, kúpeľne a toalety. Tento vzduch je plný CO2, vlhkosti a tepla.
 2. Výmena tepla: Odpadový vzduch prechádza cez rekuperačný výmenník tepla. Výmenník tepla je vyrobený z materiálu s vysokou tepelnou vodivosťou, napríklad z medi alebo hliníka. Teplo z odpadového vzduchu sa prenáša na steny výmenníka tepla.
 3. Prívod čerstvého vzduchu: Ventilátor v rekuperačnej jednotke privádza čerstvý vzduch z vonku do domu. Tento vzduch je studený a suchý.
 4. Ohrev čerstvého vzduchu: Čerstvý vzduch prechádza cez ten istý rekuperačný výmenník tepla ako odpadový vzduch. Steny výmenníka tepla odovzdávajú teplo čerstvému vzduchu, čím ho ohrievajú.
 5. Distribúcia čerstvého vzduchu: Ohriaty čerstvý vzduch je distribuovaný do obytných miestností v dome cez systém potrubia.


čo je rekuperácia a ako funguje


Typy rekuperácie

Medzi základné typy rekuperácie môžeme zaradiť centrálnu a decentrálnu rekuperáciu.

Centrálna rekuperácia

Centrálna rekuperácia je systém, ktorý využíva jednu rekuperačnú jednotku na vetranie viacerých miestností. Táto jednotka sa zvyčajne umiestňuje do technickej miestnosti a distribúcia prívodného a odvodného vzduchu je realizovaná pomocou potrubí do jednotlivých miestností.

Decentrálna rekuperácia (Lokálna rekuperácia)

Decentrálna rekuperácia využíva samostatné rekuperačné jednotky pre každú miestnosť alebo zónu domu. Tieto jednotky sa montujú priamo na stenu a nepotrebujú rozvody potrubia.


Rozdelenie rekuperácie podľa typu výmenníka tepla

 • Rekuperácia s rekuperatívnym výmenníkom tepla (doskový rekuperátor): Toto je najbežnejší a najdostupnejší typ rekuperácie. Účinnosť rekuperácie sa pohybuje okolo 50-80%.
 • Rekuperácia s rekuperatívnym a entalpickým výmenníkom tepla: Okrem tepla dokáže tento typ rekuperácie spätne získavať aj vlhkosť. Vhodná je do suchých oblastí alebo pre domy s nízkou vlhkosťou vzduchu. Účinnosť rekuperácie sa pohybuje okolo 70-90%.
 • Rekuperácia s rotačným výmenníkom tepla (rotačný rekuperátor): Tento typ rekuperácie má najvyššiu účinnosť, ale je aj najdrahší. Využíva rotujúci výmenník, ktorý prenáša teplo z odpadového vzduchu na čerstvý vzduch.


Faktory ovplyvňujúce účinnosť rekuperácie

Účinnosť rekuperácie závisí od viacerých faktorov, ako napríklad:

 • Typ rekuperačného výmenníka tepla: Rotačné rekuperátory dosahujú najvyššiu účinnosť, zatiaľ čo doskové rekuperátory sú menej efektívne.
 • Veľkosť rekuperačného výmenníka tepla: Väčší výmenník tepla umožňuje prenos väčšieho množstva tepla.
 • Prietok vzduchu: Čím vyšší je prietok vzduchu, tým viac tepla sa môže preniesť.
 • Teplotný rozdiel medzi odpadovým a čerstvým vzduchom: Čím väčší je teplotný rozdiel, tým viac tepla sa môže preniesť.
 • Kvalita izolácie domu: Čím lepšie je dom izolovaný, tým menšie sú tepelné straty a tým pádom aj väčší potenciál pre úsporu energie rekuperáciou.
 • Vlhkosť vzduchu: Vlhký vzduch má nižšiu tepelnú kapacitu ako suchý vzduch, takže vlhkosť môže mierne znižovať účinnosť rekuperácie.
 • Rýchlosť ventilátorov: Rýchlosť ventilátorov ovplyvňuje prietok vzduchu a tým aj celkovú efektivitu rekuperácie. Je však dôležité nájsť optimálnu rýchlosť, aby sa predišlo hluku a zbytočnému míňaniu energie.
 • Údržba rekuperačného systému: Pravidelná údržba rekuperačného systému, ako je napríklad výmena filtrov, je dôležitá pre zachovanie optimálnej funkčnosti a dosiahnutie maximálnej účinnosti.


Či už ste sa rozhodli alebo sa ešte stále rozhodujete, či si rekuperáciu zaobstarať, ale neviete akú si vybrať, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme vybrať tú správnu rekuperáciu presne pre vaše potreby.

Často kladené otázky

Cenový rozsah samotnej klimatizačnej jednotky môže byť veľmi široký. Orientačne sa však cena klimatizačnej jednotky môže pohyhovať v sume 600-1500 €. Netreba tiež zabúdať na cenu potrebného príslušenstva a na samotnú montáž. Táto položka je závislá najmú od náročnosti montáže, vzdialenosti medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou. Zvyčajne sa cena tejto položky pohybuje medzie 250-600 €. 

Áno, dnešné klimatizácie majú okrem režimu chladenia aj režim kúrenia. Kúrenie klimatizáciou je energeticky veľmi efektívne a úsporné. 

Z našej strany je vysoko odporúčaná. Zvyšuje sa tým životnosť klimatizácie, predchádza sa poruchám a odstraňuje sa možný zdroj zdravotných problémov ( baktérie, plesne a pod.)

Rekuperácia je riadené vetranie pri spätnom získavaní tepla zo vzduchu.
Viac o rekuperácii sa dočítate v našom článku – Čo je rekuperácia a všetko čo potrebujete vedieť

Medzi základné typy rekuperácie patria centrálne rekuperácie (jedna jednotka pre viac miestností) a decentrálne rekuperácie (jedna jednotka pre jednu miestnosť).

Je z našej strany je vysoko odporúčaná. Je potrebné si uvedomiť, že vnútorná klíma v miestnosti má výrazný vplyv na zdravie a pocitový komfort daného prostredia. Pri novostavbách je kladený čoraz väčší dôraz na energetickú úsporu stavieb a tým pádom sú dnešné novostavby takmer hermeticky uzavreté. Aby sme zabránili tvoreniu plesni, baktérii a dosiahli príjemnú a zdravú kvalitu ovzdušia musíme dané stavby vetrať.

Aj keď sa vetranie oknami zdá na prvý pohľad ako jasné a zároveň najlacnejšie riešenie, nemusí to tak byť. Najmä v zimnom období, kedy značná časť teplého vzduchu pri otvorení okna z miestnosti odchádza bez využitia a dnu sa dostáva studený vzduch. Do miestnosti sa tak dostáva studený vzduch, ktorý spôsobuje nekomfort a je nutné daný priestor dokúriť. Taktiež si treba uvedomiť, že ak je vonku prašné prostredie, peľ a pod., otvorenými oknami sa tieto častice dostanú dnu do domu, či bytu.

A tak pri otázke, ako správne vetrať odporúčame vetranie rekuperáciou. Pri vetraní rekuperáciou hovoríme o riadenom vetraní, lebo zákazník si vie nastaviť a riadiť požadované parametre a množstvo privádzaného vzduchu do domu. Najväčší benefit je spätné využitie odvádzaného vzduchu, kde tento teplý odvádzaný vzduch odovzdá energiu studenému privádzanému vzduchu a predhreje ho. Účinnosť rekuperačných jednotiek sa hýbe na úrovní okolo 90%, t.j. na dohriatie privádzaného vzduchu je potrených už iba 10% energie

Rekuperačné jednotky navyše obsahujú vysokoúčinné filtre čím zabraňujú vstupu prachových a peľových častíc do domu.