Riešenia pre priemysel

VZDUCHOTECHNIKA

Ponúkame komplexné riešenia v oblasti vzduchotechniky od návrhu optimálneho riešenia a spracovania projektovej dokumentácie až po samotnú dodávku a realizáciu vrátane zaregulovania a nastavenia systému.

VIAC INFO

KLIMATIZÁCIE

Ponúkame optimálne riešenie na vytvorenie tepelnej pohody vo Vašom dome, kancelárii alebo výrobnom priestore.

VIAC INFO

MERANIE A REGULÁCIA

Meracie okruhy teplôt, tlakov, tlakových diferencií, prietokov, hladín, posuvov a iných fyzikálnych veličín.

VIAC INFO

SERVIS

Servis vzduchotechnických a klimatizačných zariadení. Servis MaR a elektropríslušenstva VZT a klimatizačných zariadení. Správa energetických rozvodov a zariadení.

VIAC INFO