Meranie a regulácia

Meranie

 • meracie okruhy teplôt, tlakov, tlakových diferencií, prietokov, hladín, posuvov a iných fyzikálnych veličín
 • systémy pre analýzy kvapalín a plynov
 • regulačné ventily a pohony
 • regulátory a vyhodnocovacie systémy
 • prepojenia na riadiace a silnoprúdne systémy

AUTOMATIZOVANÉ SYSTÉMY RIADENIA

 • riadiace systémy budov
 • systémy pre zber a vyhotovenie informácií v energetike
 • analýza procesov a tvorba užívateľského SW
 • nábeh technológií a optimalizácia
 • vizualizácia technológie výroby

ELEKTRICKÉ SYSTÉMY

 • silnoprúdové rozvody
 • inštalácie v stavebníctve
 • slaboprúdové systémy (EPS, EZS, CCTV, ...)

VÝROBA ROZVÁDZAČOV

 • výroba klasických NN rozvádzačov do 1000V
 • výroba rozvádzačov pre zvláštne aplikácie
Meranie a regulácia

VYBRANÉ REFERENCIE

Máte záujem o túto službu?

Kliknutím na tlačidlo POSLAŤ súhlasíte so spracovaním Vami zadaných údajov za účelom zodpovedania otázky či podnetu adresátom správy, ktorým je spoločnosť TDS, s.r.o, IČO: 44828390. Bližšie informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.