Blog / Klimatizácie
Ako funguje klimatizácia

22.03.2024 08:58


Ako funguje klimatizácia

Zaujíma vás, ako funguje klimatizácia? Predstavte si klimatizáciu ako zariadenie na prenos tepla, ktoré prenáša teplo z jedného miesta na druhé.

Klimatizácia nie je žiadna novinka a v dnešnej dobe je takmer neoddeliteľnou súčasťou každej modernej stavby. Zatiaľ, čo sa pre niekoho môže toto zariadenie javiť ako luxus, pre iných je klimatizácia štandard, bez ktorého by si nevedeli nažívanie vo svojej domácnosti predstaviť. Veď prečo si nedopriať tepelnú pohodu počas horúcich letných dní vo svojom dome, či byte. V súčasnosti sa väčšina klimatizácii vyrába v prevedení ,,tepelné čerpadlo", to znamená, že viete s danou klimatizáciou aj efektívne vykúriť daný priestor.


Typy klimatizácií

 • Split klimatizácia: Najbežnejší typ, pozostáva z dvoch jednotiek - vnútornej a vonkajšej.
 • Multisplit klimatizácia: K jednej vonkajšej jednotke je pripojených viacero vnútorných jednotiek.
 • Centrálna klimatizácia: Vhodná pre veľké objekty, rozdeľuje sa na potrubnú a kanálovú.
 • Mobilná klimatizácia: Samostatná jednotka, ktorá sa dá ľahko premiestňovať.
 • Parapetná klimatizácia: Skladá sa z vnútornej a vonkajšej jednotky a inštaluje sa priamo pod okno.


Ako funguje klimatizácia?

Predstavte si klimatizáciu ako zariadenie na prenos tepla, ktoré prenáša teplo z jedného miesta na druhé. V tomto prípade z miestnosti do vonkajšieho prostredia. Vo všeobecnosti je súčasťou klimatizácie vnútorná a vonkajšia jednotka, pričom celý proces prebieha v uzavretom systéme pozostávajúcom z niekoľkých komponentov:

1. Chladivo:

 • Je to látka, ktorá cirkuluje v systéme a prenáša teplo.
 • Najčastejšie sa používajú syntetické zlúčeniny nazývané freóny, ale kvôli ich negatívnemu vplyvu na životné prostredie sa postupne nahrádzajú ekologickými alternatívami.

2. Kompresor:

 • Poháňa cirkuláciu chladiva v systéme.
 • Stláča chladivo, čím zvyšuje jeho tlak a teplotu.
 • Táto energia je potrebná na to, aby sa chladivo mohlo v kondenzátore zbaviť tepla.

3. Kondenzátor:

 • Je to výmenník tepla, ktorý sa nachádza vo vonkajšej jednotke klimatizácie.
 • Ventilátor preháňa cez kondenzátor vonkajší vzduch, čím sa chladivo ochladzuje a skondenzuje do tekutého stavu.
 • Teplo z chladiva sa odovzdáva vonkajšiemu prostrediu.

4. Expanzný ventil:

 • Znižuje tlak a teplotu tekutého chladiva pred jeho vstupom do výparníka.
 • Táto zmena tlaku a teploty spôsobí, že sa chladivo začne v expanznom ventile vyparovať.

5. Výparník:

 • Je to výmenník tepla, ktorý sa nachádza vo vnútornej jednotke klimatizácie.
 • Ventilátor nasáva do výparníka teplý vzduch z miestnosti.
 • Pri vyparovaní chladivo odoberá teplo z vnútorného vzduchu, čím ho ochladzuje.
 • Ochladený vzduch je ventilátorom distribuovaný späť do miestnosti.

6. Prepojovacie potrubie:

 • Spája jednotlivé komponenty klimatizácie a zabezpečujú cirkuláciu chladiva v systéme.

7. Filtre:

 • Nachádzajú sa vo vnútornej jednotke klimatizácie a zachytávajú nečistoty a prachové častice zo vzduchu.
 • Zaisťujú tak čistotu a kvalitu ochladeného vzduchu.

8. Ovládanie:

 • Umožňuje nastaviť požadovanú teplotu, režim prevádzky a ďalšie funkcie klimatizácie.


ako funguje klimatizácia


Výhody klimatizácií

 • Udržiavanie komfortnej teploty v interiéri.
 • Zníženie vlhkosti vzduchu.
 • Zlepšenie kvality ovzdušia (filtrácia).
 • Zvýšenie produktivity práce a zníženie únavy.
 • Moderné klimatizácie majú nízke prevádzkové náklady.


Dôležité tipy na záver

 • Pre optimálne fungovanie klimatizácie je dôležitá jej správna inštalácia a údržba.
 • Pravidelná výmena filtrov a čistenie vnútornej jednotky zaisťuje čistotu a kvalitu ochladeného vzduchu.
 • V prípade poruchy by mal servis klimatizácie vykonávať len skúsený pracovník.
 • Klimatizácia by sa mala používať efektívne, aby sa minimalizovala jej spotreba energie.
 • Dôležitý je výber správneho výkonu klimatizácie, ktorý sa vyberá na základe veľkosti klimatizovaného priestoru. Ak potrebujete poradiť, kontaktujte nás a my vám navrhneme riešenie presne podľa vašich požiadaviek.

Často kladené otázky

Cenový rozsah samotnej klimatizačnej jednotky môže byť veľmi široký. Orientačne sa však cena klimatizačnej jednotky môže pohyhovať v sume 600-1500 €. Netreba tiež zabúdať na cenu potrebného príslušenstva a na samotnú montáž. Táto položka je závislá najmú od náročnosti montáže, vzdialenosti medzi vonkajšou a vnútornou jednotkou. Zvyčajne sa cena tejto položky pohybuje medzie 250-600 €. 

Áno, dnešné klimatizácie majú okrem režimu chladenia aj režim kúrenia. Kúrenie klimatizáciou je energeticky veľmi efektívne a úsporné. 

Z našej strany je vysoko odporúčaná. Zvyšuje sa tým životnosť klimatizácie, predchádza sa poruchám a odstraňuje sa možný zdroj zdravotných problémov ( baktérie, plesne a pod.)

Rekuperácia je riadené vetranie pri spätnom získavaní tepla zo vzduchu.
Viac o rekuperácii sa dočítate v našom článku – Čo je rekuperácia a všetko čo potrebujete vedieť

Medzi základné typy rekuperácie patria centrálne rekuperácie (jedna jednotka pre viac miestností) a decentrálne rekuperácie (jedna jednotka pre jednu miestnosť).

Je z našej strany je vysoko odporúčaná. Je potrebné si uvedomiť, že vnútorná klíma v miestnosti má výrazný vplyv na zdravie a pocitový komfort daného prostredia. Pri novostavbách je kladený čoraz väčší dôraz na energetickú úsporu stavieb a tým pádom sú dnešné novostavby takmer hermeticky uzavreté. Aby sme zabránili tvoreniu plesni, baktérii a dosiahli príjemnú a zdravú kvalitu ovzdušia musíme dané stavby vetrať.

Aj keď sa vetranie oknami zdá na prvý pohľad ako jasné a zároveň najlacnejšie riešenie, nemusí to tak byť. Najmä v zimnom období, kedy značná časť teplého vzduchu pri otvorení okna z miestnosti odchádza bez využitia a dnu sa dostáva studený vzduch. Do miestnosti sa tak dostáva studený vzduch, ktorý spôsobuje nekomfort a je nutné daný priestor dokúriť. Taktiež si treba uvedomiť, že ak je vonku prašné prostredie, peľ a pod., otvorenými oknami sa tieto častice dostanú dnu do domu, či bytu.

A tak pri otázke, ako správne vetrať odporúčame vetranie rekuperáciou. Pri vetraní rekuperáciou hovoríme o riadenom vetraní, lebo zákazník si vie nastaviť a riadiť požadované parametre a množstvo privádzaného vzduchu do domu. Najväčší benefit je spätné využitie odvádzaného vzduchu, kde tento teplý odvádzaný vzduch odovzdá energiu studenému privádzanému vzduchu a predhreje ho. Účinnosť rekuperačných jednotiek sa hýbe na úrovní okolo 90%, t.j. na dohriatie privádzaného vzduchu je potrených už iba 10% energie

Rekuperačné jednotky navyše obsahujú vysokoúčinné filtre čím zabraňujú vstupu prachových a peľových častíc do domu.