Servis klimatizácií

SERVIS VZDUCHOTECHNICKÝCH A KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

 • servis VZT a chladiacich zariadení
 • kontrola únikov chladiva v zmysle zák. 286/2009 Z.z.
 • kontrola chladiacich okruhov klimatizačných zariadení
 • tlaky, odparovacie teploty, izolácie
 • meranie fyzikálnych veličín VZT systémov (vlhkosť vzduchu, prietok, teplota)
 • regulovanie vzduchotechnických systémov
 • antibakteriálne čistenie jednotiek
 • revízie protipožiarnych klapiek

SERVIS MAR A ELEKTROPRÍSLUŠENSTVA VZT A KLIMATIZAČNÝCH ZARIADENÍ

 • kontrola elektrických častí zariadení (diagnostika elektrických pomerov v zariadeniach)
 • kontrola funkčnosti ovládacích a regulačných prvkov systémov (HW, SW)

SPRÁVA ENERGETICKÝCH ROZVODOV A ZARIADENÍ

 • odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení
 • kontrola funkčnosti ovládacích a regulačných prvkov systémov (HW, SW)
Servis klimatizácií

VIACERÝM VÝZNAMNÝM PARTNEROM SA FORMOU PRAVIDELNÉHO SERVISU STARÁME O ICH ZARIADENIA.

Continental
Juzanka
Mobelix
ZSR
Kupele Trencianske Teplice
Vailant

VYBRANÉ REFERENCIE

Máte záujem o túto službu?