ZTS KABEL Dubnica nad Váhom

ROK REALIZÁCIE

2014

KLIENT

ZTS-KABEL, s. r. o.

Vetranie, chladenie výrobných priestorov vo výrobnom závode ZTS-KABEL Dubnica nad Váhom.