OC Banská Štiavnica

ROK REALIZÁCIE

2015 - 2016

KLIENT

Keraming a.s.

Vzduchotechnika, chladenie a vykurovanie obchodného centra.